กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง           ครูชำนาญการ
2. นางสาวพัชนีย์  ไชยทองยศ      ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางสุพัตรา ภูหงษ์สูง               ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางเดือนฉาย  จงสมชัย           ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางแก้วใจ  กิ่งแก้ว                  ครูชำนาญการพิเศษ

6. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีบานชื่น             ครูชำนาญการพิเศษ
7. นางพัตวรรณ  มูลเอก                      ครูชำนาญการพิเศษ
8. นางปทิตตา  ขัณฑ์ชลา                     ครูชำนาญการพิเศษ
9. นางสาวสายทิพย์  อนุกูล                 ครู        
10. นางสาววรรณวิมล  วังหลวงอิน     ครู

กิจกรรม / ผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ กาฬสินธุ์ ROBOCON2017 ภารกิจมาปลูกข้าวตามรอยพ่อกันเถอะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ …

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่าย

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ …

ดาวน์โหลด