กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. นางวัลลิณีย์  ชื่นชมภู              ครูชำนาญการพิเศษ
2. นางเอมอร  บุญพิโย               ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางกฤติกา  ศรียงค์               ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางบังอร  โครตยอด              ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางสุกัญญา  ผาลา               ครูชำนาญการพิเศษ
6. นางวรรณาภรณ์  สกุลซ้ง      ครูชำนาญการพิเศษ
7. นายปิยพงษ์  ภูหงษ์สูง           ครูชำนาญการพิเศษ
8. นายกริช  ธีรางศุ                   ครู

9. นางสาวณฐมน  จุรุเทียบ                 ครู        
10. นางสาววราภรณ์  พิชิตมาร          ครูชำนาญการ
11. นางสาวภัทร์ไพลิน  กุณโม             ครูผู้ช่วย 
12. นางนงคราญ  อนุกูล                     ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน   
13. Karla Guadron                           ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ     
14. Mr. Park Hyeong uk                  ครูอัตราจ้างภาษาเกาหลี
15. Sha Dan                                     ครูอัตราจ้างภาษาจีน
16. Zhang Hua                                 ครูอัตราจ้างภาษาจีน

กิจกรรม / ผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ กาฬสินธุ์ ROBOCON2017 ภารกิจมาปลูกข้าวตามรอยพ่อกันเถอะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ …

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่าย

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ …

ดาวน์โหลด