nookkittipong

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ …

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติRead More »

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่าย

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้น …

รางวัลชมเชย ในนามทีมลูกยางฟิล์ม ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่ายRead More »

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 ก …

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่น 54 กิโลกรัมRead More »

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 ระดับชาติ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

นางสาวน้ำทิพย์ เศรษฐชัยวัฒน์ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 ร …

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 ระดับชาติ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6Read More »